تیزر تلویزیونی ایساتیس

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی مشتریان

فرم درخواست نمايندگي خدمات پس از فروش

مشخصات متقاضی
              

مشخصات دفتر خدمات پس از فروش


   

           
                 

مشخصات تکنسین های زیر مجموعه

رديف

نام و نام خانوادگي

سن

وضعیت تاهل

مدرک تحصیلی

تخصص

تلفن همراه

سوابق همکاری با سایر برندها(در حوزه خدمات پس از فروش)

رديف

نام شرکت

زمينه فعاليت

سابقه همکاري

توضيحات

F_6002_A