راهنمای استفاده از محصول

تیزر تلویزیونی ایساتیس

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی مشتریان

نمایشگاه های گذشته

نمایشگاه های سال 1393

نمایشگاه

زمان

رشت

9 الی 12 اردیبهشت

اردبیل

23 الی 26 اردیبهشت

شهرکرد

24 الی 28 اردیبهشت

گلستان

6 الی 9 خرداد

مشهد

19 الی 23 خرداد

بروجرد

26 الی 30 خرداد

ارومیه

27 الی 30 خرداد

مازندران

2 الی 6 تیر

کرمانشاه

3 الی 6 تیر

تهران (ساختمان)

19 الی 22 مرداد

زنجان

28 الی 31 مرداد

شاهرود

3 الی 7 شهریور

قزوین

4 الی 7 شهریور

بیرجند

11الی14 شهریور

همدان

12الی16 شهریور

بجنورد

25الی28 شهریور

اراک

1 الی 4 مهر

یزد

1 الی 5 مهر

شیراز

8 الی 11 مهر

کرمان

14الی 18 مهر

تهران (تاسیسات)

25 الی 28 مهر

زاهدان

27 الی 30 مهر

سنندج

6 الی 9 آبان

اصفهان

25 الی 29 آبان

قم

4 الی 7 آذر

 

 

نمایشگاه های سال 1392

نمایشگاه

زمان

تبریز

18- 21 اردیبهشت

شهرکرد

25 – 28 اردیبهشت

رشت

25 – 28 اردیبهشت

گلستان

6- 10 خرداد

بروجرد

7- 11 خرداد

اردبیل

7- 10 خرداد

ارومیه

9– 12 خرداد

مشهد

28 – 31 خرداد

مازندران (قائم شهر)

3- 7 تیر

کرمانشاه

4- 7 تیر

تهران (ساختمان)

12- 15 تیرماه

زنجان

22- 25 مرداد

بیرجند

23- 27 مرداد

شاهرود

28 مرداد الی 1 شهریور

قزوین (تاسیسات)

5- 8 شهریور

همدان

12- 16 شهریور

اراک

2- 5 مهر

یزد

2-6 مهر

سنندج

9-12مهر

زاهدان

15 – 18 مهر

سمنان

16- 19 مهر

تهران (تاسیسات)

25- 28 مهر

شیراز

8- 11 آبان

اصفهان

27 آبان – 1 آذر

قم (ساختمان)

12- 15 آذر

قزوین(ساختمان)

29 بهمن – 2 اسفند

 

 

نمایشگاه های سال 1391

نمایشگاه

زمان

شهرکرد

12- 15 اردیبهشت

گردهمایی سراسری صنعت تاسیسات کشور(تهران)

14 اردیبهشت

همایش معرفی برترین برندهای سرمایشی وگرمایشی (تهران)

17 اردیبهشت

تبریز

20- 24 اردیبهشت

اردبیل

9 الی 12خرداد

مشهد

16- 20 خرداد

کرمان

22 - 26 خرداد

گلستان

22- 26 خرداد

قم

23- 26 خرداد

تهران (دهکده المپیک)

23- 25 خرداد

قزوین

30 خرداد– 2 تیر

بیرجند

31 خرداد– 4 تیر

همدان

3- 7 تیر

کرمانشاه

6 – 10 تیرماه

تهران (همایش استاندارد)

28 تیر

شاهرود

6-10 شهریور

ارومیه

14 – 17 شهریور

تهران (ساختمان)

25 - 28 شهریور

سنندج

4 - 7 مهر

لرستان

4- 7 مهر

یزد

4- 8 مهر

زنجان

11 – 14 مهر

سمنان

18- 21 مهر

تهران (تاسیسات)

24- 27 مهر

زاهدان

25- 29 مهر

شیراز

2 - 5 آبان

اراک

28 آذر - 1 دی

مازندران (قائم شهر)

4 - 8 دی

گیلان (رشت)

26 - 29 دی

اصفهان

27 - 30 دی

قزوین

24 - 27 بهمن

 

نمایشگاه های سال 1390

نمایشگاه

زمان

رشت

6 الی 9 اردیبهشت

شهرکرد

13 الی 16 اردیبهشت

تبریز

21 الی 25 اردیبهشت

اردبیل

9 الی 13 خرداد

ساری

16- 20 خرداد

بیرجند

18 الی 22 خرداد

گرگان

23 الی 27 خرداد

قم

24 الی 28 خرداد

کرمان

30 خرداد الی 3 تیر

همدان

4 الی 8 تیر

کرمانشاه

4 الی 9 تیر

مشهد

13 الی 17 تیر

بجنورد

30 تیرماه الی 3 مرداد

تهران (ساختمان)

4 الی 7 مرداد

زنجان

15 الی 18 شهریور

تهران(دهکده المپیک)

31 شهریور الی 1 مهر

یزد

2 الی 6 مهر

اراک

6 الی 10 مهر

ارومیه

6 الی 9 مهر

سمنان

19 الی 22 مهر

زاهدان

21-25 مهر

تهران (تاسیسات)

24الی 27 مهر

شیراز

4 الی 8 آبان

لرستان

10 الی 13 آبان

خوزستان

16-20 آبان

یاسوج

21-24 آبان

سیرجان

25-30 آبان

تهران ( صنعتی سازی ساختمان)

1-4 آذر

مراغه

5-9 دیماه

بوشهر

18 الی 22 دیماه

اصفهان

26 الی 30 دیماه

تهران (انبوه سازان)

28 دی الی 1 بهمن

نمک آبرود

19-22 بهمن

تهران (استاندارد)

24-27 بهمن

قزوین

25-28 بهمن

محصولات ایساتیس

برندهای زیرمجموعه

دارای گسترده ترین شبکه خدمـات پـس از فـروش در سراسر ایران

 

035-3131