راهنمای استفاده از محصول

تیزر تلویزیونی ایساتیس

 

 

 

 

 

 

پشتیبانی مشتریان

آزمایشگاه پیشرفته

آزمایشگاه آکرودیته ایساتیس:

بهره مندی از جدیدترین تجهیزات آزمایشگاه جهت تست و بازرسی کیفی یکی از مزیتهای رقابتی این شرکت می باشد.تجهیزات آزمایشگاههای این گروه به گونه ای طراحی و اجرا گردیده که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،این آزمایشگاه را به عنوان آزمایشگاه آکرودیته استاندارد انتخاب نموده است.

محصولات ایساتیس

برندهای زیرمجموعه

دارای گسترده ترین شبکه خدمـات پـس از فـروش در سراسر ایران

 

035-3131